تک نسخه ای و فوریتی

Specific Patient Prescription and Urgency
نام فارسیEnglish name
پاروکستین هیدروکلرایدPAROXETINE HYDROCHLORIDE
سرتایدSERETIDE
پرولوتون دپوتPROLUTON DEPOT
آیوپیدینIOPIDINE
اوزوردکسOZURDEX
الانزاپینOLANZAPINE
زلوداXELODA
تارسواTARCEVA
آراواARAVA
ویگاموکسVIGAMOX
منوبنزونMONOBENZONE
آکولارACULAR
آیلیاEYLEA
اف ام الFML
زالاتانXALATAN
توبرادکسTOBRADEX
پردفورتPRED FORTE
تیموپتیکTIMOPTIC
فلیت ردی تو یوزFLEET READY-TO-USE
مکسی ترولMAXITROL
سابریلSABRIL
میتونینMYTONINE
فاموتیدینFAMOTIDINE
فلبوگاماFLEBOGOMMA
مادوپارMADOPAR
نکس پرو جونیورNEXPRO JUNIOR
ویزوداینVISUDYNE
آسپاراژینازASPARAGINASE
ایمونورلIMMUNOREL